Disclaimer


Deze webpagina’s zijn met grote zorg samengesteld voor Meker Tuinen B.V.r.
Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen.
Meker Tuinen B.V. kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade welke (in)direct voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Privacy Disclaimer Meker Tuinen B.V. website
De Meker Tuinen B.V. website is gratis te bezoeken. In een beperkt aantal gevallen zullen er persoonlijke gegevens worden verzocht om dienstverlening op maat te kunnen verzorgen. Voor statistische doeleinden worden gegevens van het bezoek aan deze site bijgehouden.

Copyright © Meker Tuinen B.V..
Niets van de Meker Tuinen B.V. website mag zonder toestemming worden gebruikt op andere websites en/of drukwerk. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.